.

Reklamačné podmienky

Zakúpením vybavenia v našom obchode si môžete byť úplne istí, že získate úplne nový, originálny produkt.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorú mu ak to z povahy tovaru.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
Reklamácia sa považuje za vybavenú, keď obchodník hlási spotrebiteľovi že je reklamácia vybavená a akým spôsobom.
Pri uznaní reklamácie ma spotrebiteľ nárok na uhradenie dopravy tovaru k reklamácii.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Výrobky, ktoré predávajúci ponúka v e-shope, sú zhotovené z celej Európskej únie, jedná sa teda o tzv. európsku distribúciu. V niektorých prípadoch sa môže jednať aj o mimo európskej distribúcii. V tomto prípade je potrebné v prípade uplatnenia práv z chybného plnenia sa obrátiť priamo na predávajúceho. V prípade informácie ohľadom presného pôvodu konkrétneho produktu môže kupujúci kontaktovať infolinku +420 739 130 945 alebo sa môžete spýtať na e-mailovej adrese info@begadget.sk
 
 

Reklamovaný tovar kupujúci zašle na adresu predávajúceho: 

BeGadget s.r.o., Moskevska 531/62, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel: +420 739 130 945 

Záručné podmienky

 • Záručná doba v dĺžke 24 mesiacov sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi;
 • V prípade predaja osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti je stanovená záručná doba 12 mesiacov;
 • Základom pre záruku je záručný list alebo iné doklady poskytnuté naším obchodom;
 • Prepravu tovaru späť k predávajúcemu za účelom výmeny / vrátenia, ako aj s cieľom diagnostiky a záručného servisu vykonáva kupujúci samostatne. 

Pozornost

Na výrobok sa nevzťahuje záručná oprava, ak:

 • výrobok vykazuje mechanické, tepelnej alebo elektrické poškodenie (vrátane skrytých poškodenia);
 • výrobok je poškodený nedbalou manipuláciou;
 • výrobok obsahuje stopy cudzích látok, predmetov alebo tekutín, ktoré vnikli dovnútra;
 • zlyhania výrobku je spôsobené použitím neštandardných alebo nekompatibilných náhradných dielov, súčastí, softvéru, prevádzkového materiálu, čistiacich látok;
 • výrobok vykazuje poškodenie spôsobené živlami, ohňom, faktory v domácnosti;
 • výrobok bol poškodený počas prepravy, skladovania alebo v dôsledku porušenia prevádzkových predpisov, najmä potom pokiaľ výrobok vykazuje stopy po prehriatí, spálené kontakty alebo dosky plošných spojov;
 • sú viditeľné stopy vonkajšieho zásahu alebo došlo k pokusu o neoprávnenú opravu;
 • sú poškodené záručné plomby výrobcu alebo dodávateľa; sú poškodené továrenské značenie alebo výrobné číslo, toto sú nečitateľné, alebo nesú stopypřelepení.

Výmena kvalitného tovaru

 • tovar nebolo použité;
 • je zachovaný jeho výrobnú vzhľad;
 • sú zachované jeho úžitkové vlastnosti;
 • sú zachované továrenské visačky a pečate;
 • existuje pokladničné účtenka a / alebo potvrdenie o predaji v hotovosti.

Ohledně otázek souvisejících se záručním servisem a vrácením nám zavolejte na tel. +420 739 130 945 (v pracovní dny od 9:00 do 17:00) nebo nám napište info@begadget.sk